Interim

För dig som kund

Varför interim

Vi vet att det ibland uppstår ett tillfälligt behov av en specifik kompetens som kräver en snabb åtgärd. Anledningarna kan vara odramatiska som t ex föräldraledighet eller tjänstledighet, men det kan också handla om faktorer bortom vår egen kontroll. Många gånger genomgår en organisation också förändringar som tillfälligt kräver en specifik kompetens. En tillfällig kompetensförstärkning kan många gånger vara den mest flexibla och kostnadseffektiva lösningen. Att undvika tidskrävande rekryteringsprocesser för kortare anställningar är därför av betydande vikt och det är i dessa situationer som möjligheten att anlita en interimskonsult finns.

Vår erfarenhet

Efter 32 år i branschen har vi byggt upp ett betydande nätverk med personer från olika branscher, med olika befattningar, kunskaper och erfarenheter. Vårt nätverk av interimskonsulter är personer som med dokumenterad erfarenhet och resultat själva valt att arbeta som fristående konsulter. Vi följer noggrant våra konsulter över tiden och för kontinuerliga dialoger för att säkerställa deras kompetenser, erfarenheter och tillgänglighet.

Hur vi arbetar

Vi tillsätter årligen flertalet konsulter inom alla chefs- och specialistbefattningar. Vår huvudmarknad är Sverige men genom internationella samarbeten arbetar vi även globalt. Utmaningen ligger sällan i att hitta rätt kompetens, utmaningen är att överträffa kundens förväntningar varje gång – något vi arbetar hårt för att uppnå.

interimprocess

Vår målsättning är alltid att presentera 1-3 lämpliga kandidater för uppdraget inom 5-7 arbetsdagar. Vi hanterar hela processen, sköter all administration och det är kostnadsfritt att byta ut kandidaten om denne inte motsvarar era förväntningar. Enkelt och helt på era villkor.

Ett uppdrag blir sällan bra om inte båda parter är genuint engagerade. Vi arbetar varje dag för att alltid bli lite bättre. Vi ställer höga krav på oss själva, men också på de som vi arbetar tillsammans med. Vi vet att då blir kvaliteten alltid högre, resultatet bättre och samarbetet mycket roligare.

 

Önskar ni komma i kontakt med någon av våra konsulter inom interim, kontakta då:

Jonas Koch 070-244 52 00, jonas.koch@michaelberglund.se
Per Wreding 0733-688 465, per.wreding@michaelberglund.se