Interim

Ett urval av genomförda interimsuppdrag

Befattning: HR-direktör
Företag: Industri
Längd på uppdrag: 9 mån


Befattning: CFO
Företag: Industri
Längd på uppdrag: 9 mån


Befattning: Chefsjurist
Företag: Bank
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: Produktionschef Polen
Företag: Industri
Längd på uppdrag: 12 mån


Befattning: Senior Business Controller
Företag: Hälsoföretag
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: VD
Företag: Retailföretag
Längd på uppdrag: 12 mån


Befattning: Marketing Manager B2B
Företag: Konsumentvaror
Längd på uppdrag: 12 mån


Befattning: Fabrikschef Estland
Företag: Industri
Längd på uppdrag: 12 mån


Befattning: HR-chef
Företag: Industri
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: Ekonomichef
Företag: Stiftelse
Längd på uppdrag: 12 mån


Befattning: Digital Platforms Manager
Företag: Konsumentelektronik
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: Category Marketing Manager
Företag: Konsumentelektronik
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: Byggprojektledare
Företag: Detaljhandeln
Längd på uppdrag: 12 mån


Befattning: Media Manager
Företag: Konsumentelektronik
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: VD
Företag: Intresseorganisation
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: Category Marketing Manager
Företag: Konsumentelektronik
Längd på uppdrag: 3 mån


Befattning: Produktchef
Företag: Dagligvaruföretag
Längd på uppdrag: 7 månader


Befattning: Process Manager
Företag: Konsumentvaruföretag
Längd på uppdrag: 12 månader


Befattning: HR Business Partner
Företag: Teknikföretag
Längd på uppdrag: 6 månader


Befattning: Ekonomichef
Företag: Kommun
Längd på uppdrag: 5 månader


Befattning: HR-chef
Företag: Sjukvård
Längd på uppdrag: 9 månader


Befattning: Redovisningschef
Företag: IT-branschen
Längd på uppdrag: 6 månader


Befattning: Marknadschef
Företag: Dagligvaruhandeln
Längd på uppdrag: 6 månader


Befattning: CRM-chef
Företag: Dagligvaruhandeln
Längd på uppdrag: 6 månader


Befattning: VD
Företag: Utbildningsföretag
Längd på uppdrag: 6 månader


Befattning: CFO
Företag: Europeiskt industriföretag
Längd på uppdrag: 12 månader


Befattning: Kreditchef
Företag: Internationellt elektronikföretag
Längd på uppdrag: 9 månader


Befattning: Verksamhetschef
Företag: Välgörenhetsorganisation
Längd på uppdrag: 18 månader


Befattning: Nordisk kommunikationschef
Företag: Detaljhandel
Längd på uppdrag: 12 månader


Befattning: IR-chef
Företag: Börsnoterat konsultföretag
Längd på uppdrag: 8 månader


Befattning: Marknadschef
Företag: Nordiskt detaljhandelsföretag
Längd på uppdrag: 14 månader


Befattning: PR-chef
Företag: Läkemedelsföretag
Längd på uppdrag: 10 mån


Befattning: HR-chef
Företag: Industriföretag
Längd på uppdrag: 6 mån


Befattning: Produktionschef
Företag: Industriföretag
Längd på uppdrag: 
10 månader