Interim

Aktuella publika interimsuppdrag

Chefsjurist till Marginalen Bank 

Kanske är detta uppdrag något för dig eller för någon i ditt nätverk?

Marginalen Bank har en historia som präglas av entreprenörskap och har utvecklats från att vara ett småföretag till att idag ha omkring 320 medarbetare med ungefär 300 000 kunder. Banken står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin samt är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

I arbetet som Chefsjurist ingår att säkerställa korrekt och effektiv rådgivning till den löpande verksamheten, samt att proaktivt utveckla och förbättra hanteringen av juridiska frågor. I rollen som Chefsjurist ingår även aktivt eget juridiskt arbete i olika ärenden, avtalsskrivning, förhandlingar m m.

Chefsjuristen rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.

Vi söker dig som har erfarenhet som Chefsjurist eller liknade från företag med finansiell inriktning, helst från bank. En förutsättning för rollen är att du förstår och kan hantera de lagar och rekommendationer som gäller för finansiella institut

Rollen innefattar att: 

 • Säkerställa korrekt och effektiv legal rådgivning från Bolagsjuridik till organisationens olika delar
 • Inkludera aktivt eget arbete i olika ärenden, avtalsskrivning, förhandlingar m.m.
 • Proaktivt utveckla och förbättra bankens och avdelningens hantering av juridiska frågor
 • Som ledamot av verkställande ledningen medverka i bankens ledning och utveckling
 • Personal- och ledningsansvar för avdelningen Bolagsjuridik
 • Kravställning, upphandling och kvalitetssäkring vid samtliga inköp av externa juridiska tjänster
 • Säkerställa att tvister och rättsprocesser hanteras
 • Engagemang i Bankföreningen och andra relevanta intressegrupper
 • Tillhandahålla juridisk utbildning till organisationen
 • Bevaka, identifiera, analysera och agera på regelförändringar
 • Sköta kontakt med Finansinspektionen (i samråd med Compliance), Konsumentverket, Riksgäldskontoret och andra myndigheter.

Som person har du förmågan att entusiasmera och få med dig alla medarbetare. Du kan skapa en kultur av högt tempo, effektiva processer och säkra leveranser inom ditt område. Du driver juridikavdelningen på ett sätt som stöttar Marginalen Banks affärsmässiga utveckling. Flytande svenska och god juridisk engelska är ett krav.

Tillträde: Omgående
Placering: centrala Stockholm
Uppdragets längd: ca 6 månader

Låter detta intressant eller vet du någon som skulle vara intresserad? Kontakta oss omgående via interim@michaelberglund.se. Bifoga gärna ett uppdaterat CV.

 


Vill du finnas med i vår databas inför kommande interimsuppdrag ser vi gärna att du lägger in ditt CV och kontaktuppgifter genom att klicka här.