Interim

Interim

Vi vet att det ibland uppstår ett tillfälligt behov av en specifik kompetens som kräver en snabb åtgärd. Det kan till exempel gälla omorganisationer, hastigt uppkomna personalförändringar, uppköp, samgåenden eller föräldraledighet. Anledningarna kan vara många.

Michaël Berglund Executive Search har stor erfarenhet av att med kort varsel hjälpa våra uppdragsgivare att finna den kompetens som behövs. Vi tillhandahåller chefer och specialister som med dokumenterad och beprövad erfarenhet kan åta sig temporära uppdrag. Efter närmare 30 år i branschen har vi ett gediget nätverk och kontakter i alla branscher och på alla nivåer. Våra interim managers är ofta personer vilka vi har haft en lång och nära relation med.

För mer information kontakta:
Jonas Koch
070-244 52 00
jonas.koch@michaelberglund.se

Per Wreding
073-368 84 65
per.wreding@michaelberglund.se