Varför Michaël Berglund Interim Management?

Varför Michaël Berglund Interim Management?

Ett interimsuppdrag är en relation mellan tre parter; vi som leverantör, vår kund och konsulten som genomför uppdraget. Tillsammans arbetar vi för att nå bästa möjliga resultat.

För oss är det grundläggande att alla inblandade ska bemöta varandra med professionalism och integritet. Att dessutom ha modet att bjuda på sig själv, kunna skratta när det är som tuffast och samtidigt ge 100% är inte lätt, men det är där vi vill vara. Vi ställer höga krav på oss själva, men också på de vi arbetar tillsammans med. Vi vet att då blir kvaliteten högre, resultatet bättre och samarbetet mycket roligare.

Att tillsätta en interimskonsult

Vi tror inte på ”quick fixes”, att tillsätta en interimskonsult ska gå snabbt men det får aldrig någonsin gå ut över kvaliteten. Vi sätter en ära i att vi aldrig åtar oss ett uppdrag om vi inte får besöka vår kund och vi låter aldrig vår kund träffa en kandidat innan vi har träffat hen först. Vi tummar inte på referenser och alla våra konsulter genomgår en omfattande bakgrundskontroll.

Även om vi skulle kunna, så vill vi inte lösa ett uppdrag på 24 eller 48 timmar eftersom vi vet att resultatet och kvaliteten blir så mycket bättre på fem till sju dagar.

Michaël Berglund

Bli interimskonsult

Att arbeta som Interim Manager är ofta ett medvetet val. Du har ofta en gedigen karriär bakom dig, antingen som specialist eller i en högre chefsposition, ibland en kombination av båda delarna.

Merparten av våra uppdrag är sällan publika, därför ser vi gärna att du registrerar ditt CV och kontaktuppgifter för att du inte ska missa framtida möjligheter till uppdrag.

Ladda upp CV

Genomförda uppdrag i urval

Nedan är ett urval av de interimsrekryteringar vi har genomfört under det senaste året.

Internationellt

Vi är sedan 2016 medlemmar WIL Group (Worldwide Interim Leadership) - ett globalt nätverk av interimsföretag med nära samarbete. Tillsammans är vi verksamma i 37 länder i hela världen.

Näringslivet blir alltmer globaliserat, med många företag som genomgår stora förändringar och omvandlingar. Inom WIL Group kan vi lösa dessa komplexa affärsutmaningar genom att erbjuda interimskonsulter som befinner sig i de lokala marknaderna. De har inte bara kunskap om marknaden utan även den nationella arbetslagstiftningen, arbetskulturen och affärsverksamheten. Varje WIL-gruppmedlem följer konsekvent gemensamt framtagna arbetsmetoder som ger dig som uppdragsgivare en professionell service oavsett land.

Läs mer om WIL-Group