Interim Management

Till Michaël Berglund AB vänder du dig som vill ha en professionell partner som förstår vikten av snabb leverans utan att tumma på kvaliteten.

I mer än trettio år har Michaël Berglund AB varit en ledande aktör inom chefsrekrytering. Vi tillsätter interimschefer inom alla branscher och nivåer. Genom vår långa erfarenhet har vi byggt upp ett betydande nätverk med personer med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi hjälper dig gärna att snabbt hitta rätt interimschef och ledare!

Michaël Berglund

Varför Michaël Berglund Interim Management?

Ett interimsuppdrag är en relation mellan tre parter; vi som leverantör, vår kund och interimschefen som genomför uppdraget. Tillsammans arbetar vi för att nå bästa möjliga resultat.

För oss är det grundläggande att alla inblandade ska bemöta varandra med professionalism och integritet. Att dessutom ha modet att bjuda på sig själv, kunna skratta när det är som tuffast och samtidigt ge 100% är inte lätt, men det är där vi vill vara. Vi ställer höga krav på oss själva, men också på de interimskonsulter som vi arbetar tillsammans med. Vi vet att då blir kvaliteten högre, resultatet bättre och samarbetet mycket roligare.

Vi tror inte på ”quick fixes”, att tillsätta en interimskonsult ska gå snabbt men det får aldrig någonsin gå ut över kvaliteten. Vi sätter en ära i att vi aldrig åtar oss ett uppdrag om vi inte får besöka vår kund och vi låter aldrig vår kund träffa en interimkonsults-kandidat innan vi har träffat hen först. Vi tummar inte på referenser och alla våra interimskonsulter genomgår en omfattande bakgrundskontroll.

Även om vi skulle kunna, så vill vi inte lösa ett uppdrag på 24 eller 48 timmar eftersom vi vet av erfarenhet att resultatet och kvaliteten blir så mycket bättre på fem till sju dagar.

Genomförda uppdrag i urval

Nedan är ett urval av de interimsrekryteringar vi har genomfört under det senaste året.
Michaël Berglund

Internationellt

Vi är sedan 2016 medlemmar WIL Group (Worldwide Interim Leadership) – ett globalt nätverk av interimsföretag med nära samarbete. Tillsammans är vi verksamma i 37 länder i hela världen. Näringslivet blir alltmer globaliserat, med många företag som genomgår stora förändringar och omvandlingar.

Inom WIL Group kan vi lösa dessa komplexa affärsutmaningar genom att erbjuda interimskonsulter som befinner sig i de lokala marknaderna. De har inte bara kunskap om marknaden utan även den nationella arbetslagstiftningen, arbetskulturen och affärsverksamheten.

Varje WIL Group-medlem följer konsekvent gemensamt framtagna arbetsmetoder som ger dig som uppdragsgivare en professionell service oavsett land.

Läs mer om WIL Group