Aktuellt

På Sjukvårdens Ledarskapsdag den 6 december delades priset Framtidens ledare i Sjukvården 2018 ut till Anna Alm Andersson. Hon är divisionschef för närsjukvården i Region Norrbotten med ansvar för akut omhändertagande, internmedicin/rehabilitering, primärvård och psykiatri i regionen och är specialistutbildad sjuksköterska i anestesi. Priset syftar till att delas ut för lyfta fram unga ledare som har visat prov på skickligt ledarskap och som vill utveckla svensk sjukvård.

Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning. Stiftelsen har stiftats av Michaël Berglund AB, Dagens Medicin (Bonnier Business Media) och Boston Consulting Group. Michaël Berglund är ordförande i stiftelsens styrelse.

Partners till stiftelsen är Akademiska sjukhuset, Aleris, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska Universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Michaël Berglund AB, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Läs mer här.