Executive Search

Att våra sökuppdrag är så framgångsrika hänger ihop med vår grundövertygelse att en lyckad rekrytering faktiskt gör världen till en lite bättre plats.

I mer än trettio år har Michaël Berglund AB varit en ledande aktör inom Executive Search. Från första början har vi hjälpt våra kunder att hitta, utvärdera och rekrytera de bäst lämpade kandidaterna till nyckelposter på ledningsnivå.

 

Executive Search

Varför Michaël Berglund Executive Search?

Till Michaël Berglund Executive Search vänder du dig som vill ha en professionell partner som anser att en djup förståelse för din verksamhet är en grundförutsättning för att vi ska kunna hjälpa på bästa sätt.

För att veta vad ni behöver måste vi förstå vilka ni är. Först då kan vi hjälpa er med strategiska rekryteringar av personer som inte bara har den bästa kompetensen, utan som också matchar er kultur.

Som med alla välfungerande relationer så bygger också relationen mellan Michaël Berglund och dig som kund på förtroende. Vår uppriktiga ambition att verkligen förstå våra kunders utmaningar har hjälpt oss bygga upp ett stort förtroendekapital. Samma förtroende präglar relationen med våra kandidater, grundad i ett professionellt och nyfiket bemötande med personerna i vårt ständigt växande nätverk.

Mer om oss

Vår erfarenhet

Vår långa erfarenhet och omsorgsfulla metodik – i kombination med en allomfattande vetgirighet och driv att vara i takt med tiden – har också gett oss en djup förståelse för såväl våra kunders som kandidaternas marknader. Vi vet vilka frågor som är relevanta att ställa för att snabbt få den insyn som behövs för ett lyckat searcharbete.

Michaël Berglund AB genomsyras av en kultur byggd på nyfikenhet, noggrannhet och uthållighet. Våra team tillsätter ett hundratal tjänster per år. För att hitta de bäst lämpade kandidaterna sätter vi för varje uppdrag samman en arbetsgrupp om två till tre konsulter som tillsammans testar sökvägar, utvärderar profiler och enträget letar tills den bästa kandidaten är identifierad. Så jobbar vi, utifrån den enkla övertygelsen att fler faktiskt tänker bättre än en.

Internationellt

Vi har förmånen att kombinera styrkan av att vara ett företag med välutvecklade lokala nätverk och djup förståelse för vår marknad tillsammans med räckvidden som vår globala närvaro erbjuder.

Genom internationella samarbeten med namnkunniga, globala aktörer, har vi möjlighet att erbjuda internationella sökuppdrag till våra uppdragsgivare. Vi växer även själva genom att ständigt inspireras, utmanas och utvecklas genom dessa samarbeten.

Läs mer om våra internationella samarbeten

Det goda ledarskapet