Vår process

Våra assessment-tjänster brukar våra kunder välja när de har en extern eller intern kandidat som de vill få belyst ur ett personlighets- och begåvningsperspektiv. Vi väljer ut tester i samråd med kunden utifrån de parametrar som är viktiga för tjänsten.

Den strukturerade intervjun med legitimerad psykolog syftar till att förstå kandidatens energinivå, motivation för tjänsten, hur tidigare erfarenheter präglat kandidaten, etisk kompass, impulskontroll, noggrannhet, emotionell intelligens, självkännedom, social säkerhet, flexibilitet och temperament. Kandidaten erbjuds ett återkopplingssamtal några dagar efter djupintervjun där de får ta del av testresultat och psykologens reflektioner efter intervjun. Det gör att kandidaten oavsett utgång i processen ofta känner att de personligen fått något med sig av processen samt att vi får ytterligare ett tillfälle att utvärdera kandidaten innan återkoppling till kunden sker.

Kontakta mig

Till Michaël Berglund AB vänder du dig om du vill ha en professionell partner inom chefsrekrytering, styrelsetjänster eller utveckling av individer och ledningsgrupper.

Kontakta gärna mig för att höra mer!

Skicka mail

Inspiration, spaningar & insikter