Beskrivning av utbildning

Som styrelseledamot, VD eller CFO är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa. Även om företaget har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för ledningen och styrelsen att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem. Denna endagsutbildning omfattar alla viktiga moment och leds av två av Sveriges främsta experter i respektive område.

Ur kursinnehållet bland annat:

Introduktion
Grundläggande terminologi och struktur
Översikt över typisk transaktion från bud till Closing

Due diligence
Fysiska eller elektroniska datarum
Komplexiteter vid internationella förvärv

Human Due diligence med Joakim Säll, Senior Partner på Michaël Berglund AB
Att ”personalen är vår största tillgång” har vi hört många säga, men hur utvärderar vi och fångar upp personalen i ett förvärvsobjekt? Hur får vi snabbt en bild av ledningspersonernas duglighet och passform i vår organisation?

Riskfördelning och förvärvsavtal
Inkråms- respektive aktieförvärv
Köpeskillingsmekanismer
Garantier och ersättningsklausuler

Integration efter förvärv
Integrationsplanering
Integrationsmetoder och avtal

Värderingsmodeller och redovisningsproblem
Diskonterade kassaflöden
Multipelvärdering
Redovisningsproblem

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 1 dag

Kommande kurstillfällen:
7 maj

Plats: Centrala Stockholm

Kursavgift: 11 700 kr ex moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring.

Kursledning

Carl Svernlöv

Kursledare

Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Läs mer

Magnus Bild

Kursledare

Magnus Bild medgrundare av Bild & Runsten AB. Magnus har under mer än 25 års tid planerat och genomfört finansiella utbildningar från ägarnivå och vidare ner i verksamheten i ett stort antal skandinaviska företag. Han har tilldelats flera pedagogiska priser från 1995 fram till 2017, i Sverige och utomlands. Magnus är också adjungerad professor i finansiell kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer
Svartvit porträttbild Joakim Säll

Joakim Säll

Senior Partner

joakim.sall@michaelberglund.se
+46 76 860 27 80

Joakim är Senior Partner och affärsområdesansvarig för Executive Search & Executive Interim. Joakim arbetar som kundansvarig samt senior personbedömare. Joakim har arbetat med Executive Search sedan 2011 med tyngdpunkt främst industri, bank, försäkring och service. Han har tidigare 20 års erfarenhet av att leda och utveckla företag och verksamheter och har haft ledande befattningar i näringslivet bland annat som VD för Lantmännen Agroetanol, VD för Svenska Statoil och Affärschef ICA Telecom. Joakim har även erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag, både som ledamot och ordförande. Däribland som ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation och suppleant i Svenskt Näringsliv. Joakim är civilekonom från Uppsala Universitet. Han är certifierad testuttolkare av SHL:s ipsativa personlighetsinventorium OPQ samt Hogan Assessment Systems.

Läs mer