Beskrivning av utbildning

Som styrelseledamot, VD eller CFO är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa. Även om företaget har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för ledningen och styrelsen att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem. Denna endagsutbildning omfattar alla viktiga moment och leds av två av Sveriges främsta experter i respektive område.

Ur kursinnehållet bland annat:

Introduktion
Grundläggande terminologi och struktur
Översikt över typisk transaktion från bud till Closing

Due diligence
Fysiska eller elektroniska datarum
Komplexiteter vid internationella förvärv

Riskfördelning och förvärvsavtal
Inkråms- respektive aktieförvärv
Köpeskillingsmekanismer
Garantier och ersättningsklausuler

Integration efter förvärv
Integrationsplanering
Integrationsmetoder och avtal

Värderingsmodeller och redovisningsproblem
Diskonterade kassaflöden
Multipelvärdering
Redovisningsproblem

Nästa kurstillfälle förväntas äga rum under 2022. Hör gärna av dig till info@michaelberglund.se för att anmäla ditt intresse så återkommer vi så fort kursen är planerad.

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 1 dag

Kommande kurstillfällen:

Plats: Strandvägen 5B

Kursavgift: 11 700 kr ex moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring.

Kursledning

Carl Svernlöv

Kursledare

Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Läs mer

Magnus Bild

Kursledare

Magnus Bild medgrundare av Bild & Runsten AB. Magnus har under mer än 25 års tid planerat och genomfört finansiella utbildningar från ägarnivå och vidare ner i verksamheten i ett stort antal skandinaviska företag. Han har tilldelats flera pedagogiska priser från 1995 fram till 2017, i Sverige och utomlands. Magnus är också adjungerad professor i finansiell kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer
Svartvitt porträtt av Elvira Ekberg

Elvira Ekberg

Head of Analytics

elvira.ekberg@michaelberglund.se
+46 735 05 00 89

Elvira är Head of Analytics på Michaël Berglund Board Value och arbetar främst med styrelsetjänster och styrelseutvärderingar. Hon har tidigare arbetat inom Executive Search på Michaël Berglund.

Elvira har en kandidatexamen i Business and Economics med inriktning Management från Handelshögskolan i Stockholm. Utöver detta har hon även internationella erfarenheter från studier vid Smith School of Business i Kanada.

Läs mer