Beskrivning av utbildning

Det här är en heldagskurs för dig som är styrelsesekreterare men inte har någon juridisk bakgrund. Vi har inte planerat några datum för hösten 2021 men hör gärna av dig till info@michaelberglund.se för att anmäla ditt intresse så återkommer vi så fort kursen är planerad.

Ur kursinnehållet

Inledning
Lagar och regelverk
Aktiebolagets egenskaper
Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsorgan och bolagsstyrning
Bolagsstämma
Ägardirektiv
Bolagets ledning (Styrelse och verkställande direktör)
Jäv, tystnadsplikt, kompetensöverskridande

Protokoll och protokollförare
Om protokollet
Vem gör vad
Justering och godkännande
Några praktiska frågor
Case-studie

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 1 dag

Kommande kurstillfällen:

Plats: Centrala Stockholm

Kursavgift: 11 700 kr ex moms

Kursledning

Carl Svernlöv

Kursledare

Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Läs mer