Vi är glada över att ha ingått ett strategiskt samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Genom detta samarbete arrangerar vi en utbildning för styrelsesekreterare. Styrelsesekreterarposten ingår ofta, och borde ingå, i en bolagsjurists arbetsbeskrivning. Kursledare är bl a. Carl Svernlöv (Baker & McKenzie), Lisa Lagerwall (SWECO AB) och Svante Forsberg (Deloitte). På tidigare kurser har bl a Katarina Bonde, Meg Tivéus, Dag Klackenberg och Michaël Berglund gästföreläst.

Kursen vänder sig till alla föreningens medlemmar oaktat om de redan är styrelsesekreterare eller inte. Kursen är en heldagskurs.

Vi är fast förvissade om att denna utbildning kommer utveckla bolagsjuristrollen och bidra till medlemmarnas ökade attraktivitet inför framtida styrelseposter.

 

OBS! På grund av rådande läge i och med Covid-19 väljer vi att genomföra kursen den 12 november digitalt och kursledarna kommer sända live från en studio.

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 1 dag

Kommande kurstillfällen:

Plats: OBS! På grund av rådande läge i och med Covid-19 väljer vi att genomföra kursen den 12 november digitalt och kursledarna kommer sända live från en studio.

Kursavgift: 4 400 kr ex moms

Kursledning

Carl Svernlöv

Kursledare

Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Läs mer

Eva Swartz Grimaldi

Chairman

Eva Swartz Grimaldi har lång erfarenhet inom media, hon har bl.a. varit vd för Meter Film & Television, Programdirektör på TV4 och vd för bokförlaget Natur & Kultur. År 2007 utsågs hon av regeringen att leda Kulturutredningen som lämnande sitt betänkande våren 2009.

Sedan 2012 bedriver Eva egen verksamhet (bla som mentor) samt är ordförande i Apotea AB, Norstedts Förlagsgrupp och Doberman AB. Hon är även styrelsemedlem i Stockholms Universitet, Stockholms Konserthus, SBB i Norden AB samt Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen.

Läs mer