Allt större krav ställs på styrelseledamöter i både stiftelser och aktiebolag. Som ledamot är det mycket viktigt att ha en professionell syn på sitt uppdrag och ha kunskap om arbetssätt, fokusområden och regelverk som skapar effektiva styrelser.

Vi har skräddarsytt en utbildning för ledamöter i stiftelser – en utbildning som ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot i en stiftelse och dess ansvar, hur arbetet i styrelsen bör utformas och de juridiska aspekter som måste beaktas.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller styrelseordförande i en stiftelse, men även till dig som aspirerar till en styrelseplats i en stiftelse.

Under kursen behandlas bland annat följande:

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
Krav på styrelsens ledamöter
Omvärld och intressenter
Mötesteknik
Arbetsordning, arbetsåret och förberedelser
Styrelsesekreterarens roll
Styrelseordförandes roll
Juridik för stiftelser
Myndighetstillsyn
Kapitalförvaltning och placeringspolicy

Kursledning: Marie-Louise Kjellström, Partner och Affärsområdeschef för Michaël Berglund Styrelsetjänster och Marcus Lundgren, jurist med mångårig erfarenhet på stiftelsefrågor. Under dagen behandlas även kapitalförvaltning och placeringspolicy av Hanna Norström som är chef för Handelsbanken Private Banking i Stockholm.

Gästföreläsare: Michaël Berglund, Ordförande i Stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi samt Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen.
Lars Heikensten har en bred erfarenhet av ledarskap i olika organisationer. Han har bl.a. varit chef för ekonomiska avdelningen i finansdepartementet, chefekonom på Handelsbanken, riksbankschef och med i ledningen för EU:s motsvarighet till Riksrevisonen. Han är sedan 2011 chef för Nobelstiftelsen och även ledamot i styrelsen för Nobelstiftelsen. Lars är även ordförande i Stiftelsen Nobel Center och ordförande i Trygg-Stiftelsen.

 

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 1 dag

Kommande kurstillfällen:
27 maj
23 sep
25 nov

Plats: Strandvägen 5b, Stockholm

Kursavgift: 9 700 kr ex moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring

Kursledning

Marcus Lundgren

Kursledare

malu12@ecster.se
+46 702 73 73 03

Marcus Lundgren är jurist och har många års erfarenhet från Handelsbanken Stiftelsetjänster. Idag är Marcus bolagsjurist på Ecster.

Läs mer

Hanna Norström

Gästföreläsare | Kursledare

Hanna Norström är chef för Handelsbanken Private Banking Stockholm.

Läs mer

Lars Heikensten

Gästföreläsare

Lars Heikensten har en bred erfarenhet av ledarskap i olika organisationer. Han har bl.a. varit chef för ekonomiska avdelningen i finansdepartementet, chefekonom på Handelsbanken , riksbankschef och med i ledningen för EU:s motsvarighet till Riksrevisonen. Han är sedan 2011 chef för Nobelstiftelsen och även ledamot i styrelsen för Nobelstiftelsen..

Lars är även ordförande i Stiftelsen Nobel Center och ordförande i Trygg-Stiftelsen.

Läs mer

Michaël Berglund

Founder

michael.berglund@michaelberglund.se
+46 705 20 40 60

Michaël har arbetat med Executive Search sedan 1985, framförallt inom styrelseutvärdering och styrelserekrytering, hälso-sjukvård, läkemedel, offentlig sektor och industri. Michaël är leg. läkare och har studerat vid Karolinska Institutet och University of California, Berkeley.

Läs mer

Marie-Louise Kjellström

Partner

marie-louise.kjellstrom@michaelberglund.se
+46 70 109 81 90

Marie-Louise är Partner och affärsområdesansvarig för våra styrelsetjänster inom Board Value – Styrelseutbildning och Styrelseutvärdering, samt för utveckling av grupper och individer. Marie-Louise har omfattande egen erfarenhet av att leda, utveckla och driva framgångsrika verksamheter, bland annat från flera VD-roller, till exempel på Grand Hôtel Group, och som VP Global Corporate Sales and Development på Scandinavian Airlines. Marie-Louise har också mer än 20 års styrelseerfarenhet från bland andra Stockholms Handelskammare, Paynova, Projektplace och Hemnet. Idag är hon ordförande i Club Eriks AB samt ledamot i Valberedningen för Sophiahemmet i Stockholm. Marie-Louise har examen från vid University of Texas at Austin, Bachelor of Business Administration.

Läs mer

Majken Tammisto

Associate

majken.tammisto@michaelberglund.se
+46 70 780 22 78

Majken är Associate på Michaël Berglund sedan 2017 och arbetar främst med styrelsetjänster och styrelseutvärderingar. Hon har tidigare haft searchansvar inom Executive Search. Majken har en Civilekonomexamen med inriktning strategi från Lunds universitet och har internationella erfarenheter från studier i England, Frankrike och Italien. Innan hon började på Michaël Berglund AB praktiserade hon på den Svensk-amerikanska Handelskammaren i San Diego.

Läs mer