Beskrivning av utbildning

Att tillträda i en företagsledande position, som VD, affärsområdeschef, divisionschef, ledningsgruppsmedlem eller annan företagsledande roll är en spännande och utmanande arbetssituation. Att ha det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder, att arbeta med styrelsen och företagets alla intressenter och att vara informerad om lagar och regler, ställer höga krav på kompetens, ledarskap och samarbetsförmåga.

Vi erbjuder nu en tredagars utbildning för dig som arbetar i en företagsledande roll. Vi välkomnar både dig som är nytillträdd, men också dig som är mer erfaren i din roll och position i företagsledningen. Den här utbildningen är för dig som vill ta tillvara på möjligheten att fördjupa eller förnya dina kunskaper samtidigt som du ges möjlighet att reflektera över rollen i ett strukturerat sammanhang. Utbildningen blandar föreläsningar, gästföreläsare och case. Vi har satt samman ett program som tar avstamp i flera primära områden:

VDns ramverk
VD-rollen
Hur arbetar du som företagsledare eller annan ledande roll med bolagets strategi?
Mål och Vision
Kommunikation och företagets intressenter
Hur arbetar du mot styrelsen och styrelsens ordförande

Lagar och regler i vardagen
Vilka regler och lagar behöver du känna till? Vilket ansvar har du och vad kan du delegera?

Den ekonomiska planeringen, uppföljningen och fokus
Här arbetar vi med följande frågor utifrån deltagarnas egna företag
Vilka strategiska frågor väcks när vi tittar på dina konkurrenters resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser?
Vilka finansiella buffertar behöver min verksamhet för att balansera de affärsmässiga riskerna?
Vilken lönsamhet måste vi ha för att finansiera tillväxten?
Vilka åtgärder är viktigast för att förbättra lönsamheten i min verksamhet?
Vilka åtgärder är viktigast för att förbättra kassaflödet i min verksamhet?
Vilka KPIer ska jag styra min verksamhet med?

Ledarskap
Förändringsledarskap – hur driver man förändring med kultur och struktur
Självledarskap – hur leder man sig själv?
Hur man får sin grupp effektiv

Mycket bra prioritering av tre dagar. Fick med otroligt mycket bra. Bra föreläsare med gedigen erfarenhet var det som fick mig intresserad av kursen och ni levererade verkligen.

(Tidigare kursdeltagare )

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 3 dagar

Kommande kurstillfällen:
18 - 20 okt

Plats: Michaël Berglunds kontor på Strandvägen 5B, Stockholm

Kursavgift: 38 900 SEK ex. moms. I priset ingår kursmaterial, luncher och middagar.

Kursledning

Magnus Bild

Kursledare

Magnus Bild medgrundare av Bild & Runsten AB. Magnus har under mer än 25 års tid planerat och genomfört finansiella utbildningar från ägarnivå och vidare ner i verksamheten i ett stort antal skandinaviska företag. Han har tilldelats flera pedagogiska priser från 1995 fram till 2017, i Sverige och utomlands. Magnus är också adjungerad professor i finansiell kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Shirin Jilert

Course Coordinator | Partner Coordinator

shirin.jilert@michaelberglund.se
+46 76 719 53 97

Shirin är Partner Coordinator på Michaël Berglund. Hon har tidigare haft rollen som Office Manager. Innan Shirin började på Michaël Berglund arbetade hon i detaljhandeln inom byggbranschen samt dagligvaruhandeln och senast som säljare på Bricmate AB.

Läs mer

Cecilia Tunberger

Gästföreläsare

cecilia.tunberger@michaelberglund.se

Cecilia är legitimerad psykolog. Hon utför assessments, management audits, ledningsgruppsutveckling och föreläser/håller workshops inom olika ämnen relaterade till självutveckling och ledarskap. Cecilia är även civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt certifierad inom en rad olika personlighetstester, begåvningstester, 360 och standardiserade case.

Läs mer

Annika Elmér

Gästföreläsare

Annika Elmér är advokat och specialiserad inom arbetsrätt. Annika är en av grundarna till EmpLaw Advokater och hon företräder klienter över hela Sverige. Annika företräder klienter inför domstol och skiljenämnd, ger löpande rådgivning, leder/ingår i specifika arbetsrättsliga projekt och transaktioner samt genomför oberoende utredningar. Annika är även en uppskattad föreläsare.

Läs mer