Som styrelseledamot, VD eller CFO är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa. Även om företaget har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för ledningen och styrelsen att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem. Denna endagsutbildning omfattar alla viktiga moment och leds av två av Sveriges främsta experter i respektive område.

Ur kursinnehållet bland annat:

Introduktion
Grundläggande terminologi och struktur
Översikt över typisk transaktion från bud till Closing

Due diligence
Fysiska eller elektroniska datarum
Komplexiteter vid internationella förvärv

Riskfördelning och förvärvsavtal
Inkråms- respektive aktieförvärv
Köpeskillingsmekanismer
Garantier och ersättningsklausuler

Integration efter förvärv
Integrationsplanering
Integrationsmetoder och avtal

Värderingsmodeller och redovisningsproblem
Diskonterade kassaflöden
Multipelvärdering
Redovisningsproblem

Dagen innehåller även case-arbete och det är en fördel (men inte ett krav) att ta med egen bärbar dator till kursen.

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 1 dag

Kommande kurstillfällen:
3 dec

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm

Kursavgift: 11 700 kr ex moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring.

Kursledning

Carl Svernlöv

Kursledare

Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Läs mer

Peter Malmqvist

Kursledare

Peter Malmqvist, en av landets mest erfarna, oberoende finansanalytiker. Tidigare börsanalytiker på SvD Näringsliv, ekonomijournalist på SVT, Aktuellt, analyschef på Aragon Securities och Nordnet Bank samt som chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities. Peter är även ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening samt ordförande i Capital Markets Advisory Committee hos IASB.

Läs mer