Boardroom Boot Camp

– aktivt ägande på styrelsenivå

För att anmäla dig till kursen krävs att du gör en intresseanmälan till Marcus Jansson, marcus.jansson@michaelberglund.se
+46 70 968 82 84

Boardroom Boot Camp är en utbildning som riktar sig exklusivt till
medarbetare inom private equity och investmentbolag som nyligen fått sina
första styrelseuppdrag eller är på väg in i en styrelseroll.

Under två intensiva dagar arbetar vi igenom det mesta en ägarrepresentant i en
styrelse behöver kunna.

• Styrelserollen – mellan ägare och ledning
• Strategi i praktiken
• Praktisk aktiebolagsrätt
• Kommunikation/krishantering
• VD- och styrelserekrytering
• Arbetsrätt för styrelseledamöter

Vi kommer att varva föreläsningar med realistiskt case-arbete i mindre grupper. Kursledare är Marcus Jansson, fd. Partner på Segulah med erfarenhet från ett dussintal portföljbolagsstyrelser. Under kursen kommer vi också att få besök av relevanta gästföreläsare inom olika områden. Vi arbetar i en liten grupp i en informell och engagerande miljö.

 

 

< Tillbaka till alla kurser

Kurslängd: 2 dagar

Kommande kurstillfällen:

Plats: Strandvägen 5b, Stockholm

Kursavgift: 32 000 kr ex moms. I priset ingår kursmaterial samt två luncher.

Kursledning

Marie-Louise Kjellström

Partner

marie-louise.kjellstrom@michaelberglund.se
+46 70 109 81 90

Marie-Louise är Partner och affärsområdesansvarig för våra styrelsetjänster inom Board Value – Styrelseutbildning och Styrelseutvärdering, samt för utveckling av grupper och individer. Marie-Louise har omfattande egen erfarenhet av att leda, utveckla och driva framgångsrika verksamheter, bland annat från flera VD-roller, till exempel på Grand Hôtel Group, och som VP Global Corporate Sales and Development på Scandinavian Airlines. Marie-Louise har också mer än 20 års styrelseerfarenhet från bland andra Stockholms Handelskammare, Paynova, Projektplace och Hemnet. Idag är hon ordförande i Club Eriks AB samt ledamot i Valberedningen för Sophiahemmet i Stockholm. Marie-Louise har examen från vid University of Texas at Austin, Bachelor of Business Administration.

Läs mer

Marcus Jansson

Senior Consultant

marcus.jansson@michaelberglund.se
+46 70 968 82 84

Marcus är Senior Consultant och arbetar framför allt med styrelserelaterade frågor. Marcus har lång erfarenhet från private equity och ett stort antal styrelseuppdrag.

Läs mer

Carl Svernlöv

Kursledare

Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Läs mer