Case & Whitepapers

Engagerade medarbetare

Varför är endast 16% av svenskarna engagerade i sitt arbete? Hur är det möjligt att så få av svenskarna är engagerade i sina arbeten och därmed mer troliga att komma med positiva bidrag till sina organisationer?

Ladda ner

Second opinion

Second Opinion ger en oberoende utvärdering av en individs kompetenser och förmågor. Här kan du läsa mer om när vi anser att det behövs och hur vi genomför en Second Opinion.

Ladda ner

Sjuvårdens ledarskapsakademi

Michaël Berglund, som själv är läkare, presenterade idén om behovet av att lyfta ledarskapsfrågor inom sjukvården för Boston Consulting Group och Dagens Medicin. Tillsammans skapade vi Sjukvårdens ledarskapsakademi år 2010.

Ladda ner