Board Services

Ett professionellt styrelse- och ledningsarbete är avgörande för företagets utveckling och framtid. I en professionell styrelse sitter därför personer med olika bakgrund och erfarenheter, men som delar förståelsen för vad som krävs av dem.

Inom Michaël Berglund finns kompetensen att både rekrytera och utbilda blivande och nuvarande styrelsemedlemmar och styrelseordförande. Vi kan också hjälpa dig att vässa styrelsearbetet genom styrelseutvärdering och styrelsecoaching, oavsett om det gäller stora företag eller mindre bolag.

Styrelseutvärdering

Styrelsearbetet är en dynamisk process, därför erbjuder vi en utvärderingsform som fångar upp de komplexa utmaningar som styrelsen kontinuerligt ställs inför. Genom ett skräddarsytt upplägg och personliga intervjuer ger vi dig kunskap och inspiration för att utveckla styrelsens arbete. Vår styrka ligger i mångårig erfarenhet av intervjuer och personbedömningar.

Läs mer om styrelseutvärdering

Styrelserekrytering

Att ta extern hjälp för att rekrytera styrelseordförande eller styrelseledamöter, vittnar om ett seriöst förhållningssätt till styrelserekrytering. Vi har stor erfarenhet av styrelserekryteringar inom Sverige och internationellt via våra samarbetspartners.

Läs mer om styrelserekrytering

Professionellt styrelsearbete

Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. Även du som är ägare, ingår i en ledningsgrupp, eller på annat vis kommer i kontakt med styrelsearbete kommer att ha nytta av kursen. Under tre fullmatade dagar ger den här utbildningen en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot och dess ansvar, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränsdragningen går mellan styrelse och den operativa verksamheten.

Alla utbildningar