Aktuellt | Podcast

Avsnitt 27: Niklas Delmar – om engagemang och superkrafter

Niklas pratar om kraften i det goda ledarskapet, att man är smart om man svär och om vårt behov av samhörighet. Bara 16% av Sveriges befolkning är engagerade i sina jobb och Niklas ser det som sitt kall att ändra på detta. Han pratar om kopplingen mellan att arbeta med sig själv och att vilja förändra saker till det bättre. Han pratar om den svenska individualismen och undrar om den svenska koncensusmodellen ibland kan döda passion och autonomi?Niklas har funderat mer än de flesta på vad som gör att vi blir lyckliga och hur man kan skapa mer engagemang på varje arbetsplats genom att mäta och skapa små förändringar som blir synliga för alla. Allt engagemang börjar med det goda ledarskapet som kännetecknas av att ha människan i fokus. Ett ledarskap där människan får känna samhörighet, kompetens och autonomi.

Vad tycker ni är mest kännetecknande för ett gott ledarskap?

> Lyssna på alla avsnitt här