Podcast

”Om alla världens företag och organisationer satsade mer kraft på att försöka hitta rätt människa till rätt sak – då skulle faktiskt världen bli lite bättre!” säger Michaël Berglund. Vårt sista avsnitt innan sommaren är ett specialavsnitt om vad vi gör på Michaël Berglund AB, vilka våra förebilder är och om vi har något recept för vad ett gott ledarskap är.

> Lyssna på alla avsnitt här