Assessment & Development

Styrelseutvärdering

Genom ett skräddarsytt upplägg och personliga intervjuer ger vi dig kunskap och inspiration för att utveckla styrelsens arbete.

Styrelsearbetet är en dynamisk process, därför erbjuder vi en utvärderingsform som fångar upp de komplexa utmaningar som styrelsen kontinuerligt ställs inför.Vår styrka ligger i mångårig erfarenhet av intervjuer och person- bedömningar inom området executive search. Vi har personliga erfarenheter från styrelser och ledningsgrupper och dessutom tolv års erfarenhet av utvärderingar i noterade, private equity, ägarledda och familjeägda bolag. Det innebär att vi kan ställa frågor som fångar upp avgörande utvecklingsmöjligheter och presentera konkreta förbättringsförslag.

Skräddarsytt utifrån styrelsens behov och utmaningar

Varje styrelse och därmed också varje styrelseutvärdering är unik. Genom intervjuer och uppföljningsfrågor skapar vi oss en god bild av styrelsens nuvarande arbete och förutsättningar och sätter det i relation till framtida behov och utmaningar.

Individuella intervjuer gör skillnad. I jämförelse med enkätfrågor har personliga intervjuer flera fördelar. Styrelseledamöterna upplever till exempel ofta den personliga dialogen som mer positiv och mindre arbetskrävande än ett skriftligt frågebatteri. Genom de personliga intervjuerna får vi inte bara en tydlig upp- fattning om hur styrelsens arbete fungerar. Vi får också möjlighet att identifiera konkreta utvecklingsområden och fånga upp styrelsens egna idéer och förslag.

För att få mer information om Styrelseutvärdering kontakta gärna Joakim Säll.