Assessment & Development

Second opinion

Second Opinion brukar våra kunder välja när de har en extern eller intern kandidat till en tjänst som de vill få belyst ur ett personlighets- och begåvningsperspektiv. Vi väljer ut tester i samråd med kunden utifrån de parametrar som är viktiga för tjänsten.

Den strukturerade intervjun med legitimerad psykolog syftar till att förstå kandidatens energinivå, motivation för tjänsten, hur tidigare erfarenheter präglat kandidaten, etisk kompass, impulskontroll, noggrannhet, emotionell intelligens, självkännedom, social säkerhet, flexibilitet och temperament.

Kandidaten erbjuds ett återkopplingssamtal några dagar efter djupintervjun där de får ta del av testresultat och psykologens reflektioner efter intervjun. Då får psykologen ytterligare ett tillfälle att utvärdera kandidaten innan återkoppling till kunden sker.

För att få mer information om Second opinion eller andra Assessment & Development tjänster kontakta gärna vår affärsområdeschef.

_______________

Cecilia Tunberger, affärsområdeschef Assessment & Development
cecilia.tunberger@michaelberglund.se
070-797 32 68