Assessment & Development

Second opinion

Michaël Berglund AB har lång erfarenhet av att identifiera ledare. Får oss handlar det inte bara om att matcha CV med en kravprofil utan att matcha rätt egenskaper, ledarskap och drivkrafter med var organisationen är idag, men kanske ännu viktigare, att matcha rätt kompetens med organisationens långsiktiga strategi. En Second Opinion ger svar på individens kompetenser och förmågor, arbets- och ledarstil, etik, moral och värderingar.

Att få hjälp med en utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga poster är betydelsefullt för alla organisationer. Genom Second Opinion erhåller våra uppdragsgivare en oberoende utvärdering som legitimerar det beslut som fattas oavsett om det gäller en extern rekrytering eller om kandidaten finns internt.

Vi fokuserar på att bedöma individens kompetens, personliga egenskaper, arbetssätt, styrkor och begränsningar kopplade till den aktuella befattningen. I en Second Opinion ingår inledande behovssamtal, tester, personbedömning och om uppdragsgivaren önskar även referenstagning, bakgrundskontroll och on-boarding. För att få mer information om Second Opinion eller andra Assessment produkter kontakta gärna några av våra Partners.