Assessment & Development

Mentorship

Michaël Berglund Executive Mentorship Program

En person med omfattande ledarerfarenhet?
En entreprenör? En forskare? En präst?
En person som är långt ifrån din egen profil, kanske till och med din raka motsats?

Vi anser att ett lyckat mentorskap handlar om ett ömsesidigt utbyte,
där båda parter delar med sig för att en givande relation ska kunna utvecklas.

Vi vill förstå dig och vilka frågeställningar som är mest aktuella för dig, för
att kunna identifiera just din förebild. Därför göra du en gedigen personlighetsanalys innan programstarten och diskutera vad du ser som viktiga erfarenheter hos din mentor.

Vår ambition är att matcha dig med en förebild som tar dig till nästa nivå.

Vår erfarenhet

Efter att ha varit verksamma inom Executive Search i över 30 år har vi utvecklat en god förståelse för människors vilja till utveckling samt förmågan att matcha rätt person till rätt uppdrag. Vi vill ge fler individer möjligheten att ta del av denna erfarenhet och kunskap. Genom kontinuerlig personlig utveckling skapas bättre förutsättningar för att lyckas i sin profession, därför fokuserar vi på att uppnå precis det – Personlig utveckling med erfarna mentorer.

Programmets utformning

  • Grundlig personlighetsanalys med vår leg. psykolog
  • Matchning med mentor och adept
  • Programstart
  • 4 gemensamma träffar
  • 8 individuella träffar med sin mentor
  • Gemensam avslutning
  • Medlemskap i nätverket Michaël Berglund Mentorship Network

För mer information och anmälan
Läs mer om programmet här

Lina Sjöström, programansvarig
lina.sjostrom@michaelberglund.se
072-553 13 99