Assessment & Development

Management Audit

Management Audit innebär att man gör en kartläggning av hur kompetensen ser ut hos cheferna i organisationen. På Michaël Berglund innebär det att vi bedömer varje chef såväl individuellt som i grupp. Vi tittar på individens styrkor, utvecklingsområden och motivation, i ett tydligt utvecklingssyfte.

En Management Audit kan genomföras i samband med förvärv och fusioner, vid organisationsförändringar, vid implementering av ny strategi eller närhelst man vill kartlägga en organisations ledarresurser. Återkopplingen till såväl individen som organisationen är anpassad för att optimera utveckling och vid behov föreslår vi utvecklingsinsatser av olika slag.

För att få mer information om Management Audit eller andra Assessment & Development tjänster kontakta gärna vår affärsområdeschef.

_______________

Cecilia Tunberger, affärsområdeschef Assessment & Development
cecilia.tunberger@michaelberglund.se
070-797 32 68