Assessment & Development

Leadership Development

Vi har lång erfarenhet av att tillsätta ledare och vet att arbetet som chef kan vara både inspirerande och utmanande. Ska man nå goda resultat genom att leda andra krävs det självinsikt. Som ledare behöver du ha god insikt i hur du själv fungerar i olika situationer. Det tar ofta lång tid att lära känna sig själv om man inte får hjälp utifrån.

Med legitimerad psykolog från Michaël Berglund får man på kort tid lära sig mer om sig själv. Personen upptäcker sina styrkor och förmågor men även det som hindrar hen från att nå sin fulla potential. Vi erbjuder också utvecklingsprogram för ledningsgrupper i syfte att bättre ta tillvara på gruppens potential och kompetenser.

För att få mer information om Leadership Development eller andra Assessment & Development tjänster kontakta gärna vår affärsområdeschef.

_______________

Cecilia Tunberger, affärsområdeschef Assessment & Development
cecilia.tunberger@michaelberglund.se
070-797 32 68