Assessment & Development

Assessment & Development

Att vara en trygg och stabil ledare som är nyfiken på sin omvärld blir allt viktigare i en tid när tekniska innovationer snabbt förändrar samhället. Visitkortens tid är förbi. Idag är det din kompetens och personlighet som är ditt varumärke. Individens förmåga att lära nytt snabbt, tydlig etisk kompass, nyfikenhet på sin omvärld och inte minst förmåga att förstå sig på hur människor fungerar är alla framgångsnycklar.

Assessment och Development gör noggranna och träffsäkra personlighetsanalyser som hjälper våra kunder att förutsäga hur en person kommer att lyckas i en ny roll. Här arbetar legitimerade psykologer med omfattande erfarenhet av personlighetsbedömning, individuell ledarutveckling, management audits, ledningsgruppsutveckling och mentorskapsprogram. Genom vår kompetens – och med hjälp av en väl utarbetad metod med tester och intervjuer – kan vi snabbt få en god uppfattning om en persons förmågor, personlighet och sätt att reagera under stark stress.