Aktuellt

Ett glastak har krossats. Fastighetsbranschen blir första branschen att uppnå jämställda ledningsgrupper. Listan över jämställda bolag vuxit med en tredjedel. Bolagen utan en enda kvinna i ledningen har omvänt aldrig varit färre. Det går dock inte att bortse från att majoriteten av börsens bolag står still. Totalt ökar andelen kvinnor endast med en procentenhet – från 23 till 24 procent.

Allbrightrapporten 2019 visar att:

  • Gröna listan växer stort. 19 procent av börsens bolag har jämställda ledningsgrupper.
  • Hos majoriteten av bolagen står utvecklingen still. Åtta av tio bolag på gula listan är de samma som året innan.
  • Bolagen utan en enda kvinna i ledningen har minskat från en fjärdedel av börsens bolag till en femtedel.
  • Under året har 55 börsbolag bytt vd. I åtta av tio fall är det en man som ersätter en man på vd-posten.
  • Utländska bolag är sämre än börsen i stort. Totalt når de endast upp till 19 procent kvinnor i ledningsgrupperna.
  • Styrelserna står still. För andra året i rad består börsens styrelser av exakt 34 procent kvinnor.

Läs hela Allbrightrapporten 2019 här.