Rekryterar och utvecklar förebilder

Vi har en lång erfarenhet av rekrytering till styrelser och företagsledningar och jobbar medvetet och aktivt på att öka jämställdheten bland våra kandidater som vi presenterar för våra uppdragsgivare.  Sedan 2001 har Michaël Berglund AB rekryterat 47% kvinnor och 53% män till ledande befattningar och styrelseuppdrag. Det är siffror som vi vill förbättra än mer.

Executive Search

Ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search, ledarskaps- och styrelseutveckling.

Michaël Berglund AB har sedan 1985 utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search, ledarskaps- och styrelseutveckling.

Vi har förmånen att kombinera styrkan av att vara ett företag med välutvecklade nätverk och djup förståelse för vår marknad tillsammans med räckvidden som vår globala närvaro erbjuder.

Mer om oss

Inspiration, spaningar & insikter