Rekryterar och utvecklar förebilder

Ledare som inspirerar är de som ser sina medarbetare, som litar på dem, pekar ut riktningen och samlar dem mot ett gemensamt mål. För det behövs självinsikt, ständig utveckling och modet att ställa sig frågan: vad är mitt ansvar?

– Michaëla Berglund, VD och Senior Partner

Executive Search

Ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search, ledarskaps- och styrelseutveckling.

Michaël Berglund AB har sedan 1985 utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search, ledarskaps- och styrelseutveckling.

Vi har förmånen att kombinera styrkan av att vara ett företag med välutvecklade nätverk och djup förståelse för vår marknad tillsammans med räckvidden som vår globala närvaro erbjuder.

Mer om oss

Inspiration, spaningar & insikter