Jag får förmånen att göra världen lite bättre. Genom att finna, attrahera, placera och utveckla människor som i sitt ledarskap och sin personlighet kan vara förebilder för andra människor.

Michaëla Berglund, VD & Partner

Skapar framgångsrika ledare en bättre värld?

VI ANSER DET. Därför tar vi på Michaël Berglund AB vårt arbete med chefsrekrytering och interimsrekrytering samt andra närliggande rekryteringstjänster på stort allvar.

Det är övertygelsen om att det vi gör bidrar till en bättre värld som gör att vi tycker att det är roligt och meningsfullt att gå till vårt arbete, varje dag. Sedan 1985 rekryterar vi till befattningar på företagslednings- och styrelsenivå, samt tyngre specialistroller. Vi genomför management- och board audits, samt kvalificerade personbedömningar.

Mer om oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Nyheter

Det här händer inom Michaël Berglund Group

Alla nyheter