Talangnätverk & rekrytering

Talangnätverk & rekrytering

Nu har det snart gått två år sedan 4potentials blev en del av Michaël Berglund AB. Syftet med vårt samarbete är helt enkelt att förstärka vårt erbjudande, både mot våra kandidater och våra uppdragsgivare.

Sedan sommaren 2013 har vi nu haft möjligheten att identifiera och maximera våra kandidaters potential genom hela karriären. Hela vägen från det första arbetet till en eventuell styrelseroll efter pension. För våra kunder innebär detta att vi nu besitter specialistkompetens som svarar mot de breda och heltäckande krav och önskemål som uppstår gällande kompetensförsörjning och utveckling. Läs mer om 4potentials i menyn till vänster.