Samarbetspartners

ProAstri

ProAstri är ett team av seniora konsulter med lång och gedigen erfarenhet kring att hjälpa sina kunder att tänka och agera strategiskt kring rekrytering och utveckling av chefer och specialister. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt i kundernas verksamhet, deras visioner och mål, deras utmaningar och möjligheter, och utifrån deras unika kultur och förutsättningar. ProAstri är konsulter och kvalificerade samtalspartners inom:

  • Executive Search
  • Rekrytering av chefer och specialister
  • Personbedömning
  • Ledarutveckling
  • Teamutveckling

För mer information om ProAstri, www.proastri.se

ProAstri