Samarbetspartners

PM Search

PM Search är specialiserade på executive search inom samhällsbyggnadssektorn. I takt med att fastighets- och byggbranschen förändras ställs nya krav på ledarskap och kompetens. Det är viktigt att förstå sektorns sammansättning och diversifiering. Samtidigt finns ett behov av medarbetare med kompetens från andra branscher – både för att tillföra ytterligare perspektiv och bidra till ökad dynamik, och för att möta de kommande stora rekryteringsbehoven.

För mer information om PM Search, www.pmsearch.se

PMsearch