Samarbetspartners

People Impact

People Impact startades 2005 av två erfarna konsulter med mer än 15 års konsulterfarenhet inom executive search, rekrytering och urval. People Impact rekryterar till befattningar på lednings- och mellanchefsnivå samt specialister och verkar branschoberoende såväl nationellt som internationellt.

Företaget har sin bas i Malmö och kunderna finns inom privat och offentlig sektor.

För mer information om People Impact, www.peopleimpact.se

PeopleImpact