Samarbetspartners

Incluso

Incluso är ett företag med spetskompetens inom rekrytering av internationella akademiker – talanger – på den svenska arbetsmarknaden. Incluso har de senaste tio åren med stor framgång matchat internationella talanger med svenska arbetsgivare och byggt upp stora nätverk i Sverige och internationellt.

Incluso erbjuder kandidater med internationell bakgrund och ger därmed arbetsgivarna en möjlighet att tillgodose sitt kompetensbehov, säkra mångfalden i sina rekryteringar och stärka sitt samhällsengagemang.

Genom Incluso får ni tillgång till akademiker som befinner sig i alla steg i karriären, i följande branscher: ekonomi och finans, marknadsföring och försäljning, juridik och redovisning, HR och kommunikation, IT och design, arkitekter, naturvetare och ingenjörer.

I alla uppdrag genomför Incluso en systematisk search i egna och externa kanaler.
Incluso erbjuder både rekrytering och bemanning, och är medlemmar i Almega Bemanningsföretagen.

För mer information se: www.incluso.se

incluso-logo-tagline150