Om oss

Advisory Board

Michaël Berglund, Ordförande

Grundare och Partner Michaël Berglund Executive Search
Leg. läk. med. lic., Karolinska Institutet, University of California, Berkeley 1972
Tjänstgjort som läkare; huvudsakligen som psykiatriker 1969-1975
VD, SnöResor 1975-1984

Lars Bertmar, Ledamot

Docent i företagsekonomi
Företagsledande ställningar inom bl a Carnegie, Svenska Handelsbanken och Industrivärden.
Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), styrelsens ordförande i Michael Berglund AB,
Fjällnäs Resort AB och Fjällnäs Fastighets AB samt styrelseledamot och skattmästare
i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).

Raoul Hasselgren, Ledamot

Civilekonom och Fil. Dr. h.c.
Företagsledande ställningar inom Unilever, Johnson & Johnson, Dagab och NK
Styrelseledamot i Adara/Apoteket, Amica (Fazer) och
Candy King International (Fazer)
Ekonomisk expert i Stockholms Tingsrätt och Ekonomie preses i Måltidsakademien

Monica Höglind

Dipl. Personalstrateg
HR-direktör i Samhall AB. Ledamot i Almega AB styrelse.
Tidigare företagsledande ställningar inom Apoteket AB, Coop, B&W och Svenska Pressbyrå.

Lars Spongberg, Ledamot

Civilekonom och Jur. kand.
Industrial Adviser Nordic Capital
Styrelseledamot i Skyways Holding, Westergyllen, Addtech, Intervalor, Cobolt
och portföljbolag inom Nordic Capital

Håkan Mogren, ledamot

Tekn dr 1974, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm
PhD hc, Leicester University, MD hc, Karolinska Institutet
Ledande befattningar i AB Marabou (VD och koncernchef), Astra AB (VD och koncernchef) och AstraZeneca (arb. vice styrelseordf.)
Styrelseuppdrag i Alfa Laval, PK-banken, Investor, Stora, Norsk Hydro, Gambro (v ordf), Reckitt Benckiser (ordf), Rémy Cointreau och Groupe Danone, France.
Har varit verksam i följande organisationer; Institutet för Näringslivsforskning (ordf), Sweden-Japan Foundation(ordf), Sweden-America Foundation (ordf).
Ordf i The Swedish-British Society. Ledamot i styrelsen för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Tekn dr Marcus Wallenbergs Stiftelse
Akademier: Ledamot av IVA och Gastronomiska Akademien
Utmärkelser: HM Konungens Guldmedalj i 12:e storleken, Hederslegionen (France), Knight of the Btitish Empire (KBE) och Order of the Rising Sun (Japan).

Lars Nittve, Ledamot

Fil. kand. och Fil. Dr. h.c.
Executive Director M+ i Hong Kong. Tidigare ledare för Moderna Museet, Tate Modern, London, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebaek och Rooseum i Malmö.

Anna Settman, Ledamot

Styrelseledamot Nordnet
fd, VD för Aftonbladet