Medarbetare

Vi har medvetet rekryterat medarbetare med hög akademisk utbildning och med erfarenhet från eget ledarskap från en rad olika branscher. Över tiden har vi byggt upp en organisation av konsulter med mångårig erfarenhet av chefsrekrytering i tillägg till tidigare linje- eller konsultkarriärer. Vi har också en väl avvägd sammansättning av ålder och kön för att möta våra kunders mångfald.

Våra medarbetare, deras engagemang och metoder är kärnan i vår verksamhet.

Partners

MIB_4968crop

Michaëla Blomquist

Senior Partner och VD (föräldraledig)

Michaëla har arbetat med executive search sedan 1999 inom framförallt serviceindustrin, offentlig sektor, detaljhandel och IT/telekom
Visa mer

MB_6957crop

Michaël Berglund

Grundare och Partner

Michaël har arbetat med executive search sedan 1985, framförallt inom styrelseutvärdering och styrelserekrytering, hälso-sjukvård, läkemedel, offentlig sektor och industri.
Visa mer

EO_3934crop

Ewa Olszewski

Senior Partner

Ewa är affärsområdesansvarig för Executive Search, kundansvarig samt senior personbedömare.
Visa mer

JSA_4023crop

Joakim Säll

Senior Partner

Joakim är kundansvarig samt senior personbedömare. Joakim har 20 års erfarenhet av att leda och utveckla företag och verksamheter.
Visa mer

MBK_3767crop

Maria Bendrik

Partner

Maria är kundansvarig, projektledare samt senior personbedömare. Maria har mångårig erfarenhet från detaljhandeln, dagligvaruhandeln samt FMCG.
Visa mer

Konsulter

CAG_5738crop

Carl Grebing

tf VD & CFO

Carl har en kandidatexamen i Business and Economics, inriktning Accounting and Management samt en masterexamen i Business and Economics...
Visa mer

CT_3372

Cecilia Tunberger

Leg. Psykolog

Cecilia är affärsområdesansvarig för Assessment dit våra kunder kan vända sig när de önskar en fördjupad bedömning
Visa mer

AKS_4407crop

Annika Smedman

Seniorkonsult

Annika är kundansvarig, projektledare samt senior personbedömare. Annika har tidigare erfarenhet som managementkonsult
Visa mer

Jonas Koch

Affärsområdeschef Interim

Jonas är affärsområdesansvarig för Interim Management. Jonas har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom detaljhandeln
Visa mer

MAO_4251

Martin Öberg

Seniorkonsult

Martin är kundansvarig, projektledare samt senior personbedömare.
Visa mer

IL_3547crop

Ina Lundahl

Seniorkonsult och Kontorsansvarig

Ina har mångårig erfarenhet från Michaël Berglund Executive Search och har idag ett övergripande samordningsansvar inom företaget.
Visa mer

PW_5373crop

Per Wreding

Seniorkonsult Interim

Per är seniorkonsult inom affärsområdet Interim management
Visa mer

SOS_6459cropc

Sofie Scherstén

Seniorkonsult

Sofie är konsult med projektledaransvar och har arbetat med executive search sedan 2013.
Visa mer

SAM_5286crop

Sandra Mellåker

Konsult

Sandra är searchansvarig och har arbetat med executive search sedan 2014
Visa mer

CHA_4550crop

Christoffer Andersson Cedmert

Konsult

Christoffer är searchansvarig och har arbetat med executive search sedan 2014
Visa mer

LIS_6652crop

Lina Sjöström

Konsult/VD-stöd

Lina är konsult och har arbetat med executive search sedan 2015 samt stöttar VD med både externa och interna projekt
Visa mer

CAH_5824crop

Caroline Hamilton

Konsult

Caroline är searchansvarig och har arbetat med executive search och specialistrekryteringar sedan 2015 inom både privat och offentlig sektor
Visa mer

MLK_4829cropc

Marie-Louise Kjellström

Affärsområdeschef Board Value

Marie-Louise är affärsområdeschef Michaël Berglund Board Value – styrelsetjänster. Hon är en rutinerad styrelseledamot och ordförande
Visa mer

LOS_7318crop

Lottie Sjövall

Kursansvarig Board Value


Visa mer

Majken-0790-2

Majken Tammisto

Konsult

Majken är konsult med searchansvar och har arbetat med executive search sedan 2017. Majken har en Civilekonomexamen med inriktning strategi från Lunds Universitet och har internationella erfarenheter från studier i England, Frankrike och Italien.
Visa mer

LIB_7025crop

Lisen Båge

Kursansvarig Board Value

Föräldraledig
Visa mer

FS Lovisa 2016 2-6493

Lovisa Wahlberg

Kontorsansvarig och Front office


Visa mer