Interim

Aktuella publika interimsuppdrag

Inköpschef till ett internationellt industriföretag i norra Sverige. 

Den sökta profilen är en inköpschef med bred erfarenhet. Du är en god ledare, socialt säker, strategiskt tänkande med gedigen förhandlingsvana. Ditt övergripande uppdrag är att säkerställa bästa totala värdet för all direkt inköpt material, outsourcad produktion, logistik, handelsvaror och NPP.

Låter detta intressant för dig eller för någon i ditt nätverk?

Vidare ska du genomföra långsiktiga försörjningsstrategier, utveckla och förvalta leverantörer. Interagera på ett effektivt sätt med andra inköpsorganisationer i Global Purchasing, FoU, tillverkande enheter, logistikenheter, försäljningsområden, marknadsföring och andra enheter inom bolaget. Du ansvarar för att uppnå produktkostnadsmålen, kontinuitet i försörjningen, flexibilitet, kapacitet och leveransförmåga för att stödja företagets övergripande krav.

I uppdraget ligger främst ansvaret att:

• Implementera och underhålla globala strategier för inköp.

• Ha funktionellt ansvar för leverantörsbasen.

• Ha funktionellt ansvar för de totala utgifterna.

• Det operativa ansvaret för de totala utgifterna för tilldelad inköp, kostnadseffektiva mål för inköp.

• Ansvara för kontraktstäckning och bedömningar av totalleverantörer.

• Definiera organisation, prioriteringar och åtgärder för inköpsorganisationen.

• Säkerställa en kontinuerlig utveckling med varje leverantör.

• Säkerställa en kontinuerlig utveckling av alla anställda i inköpsorganisation.

• Se till att uppförandekoden efterlevs.

• Kontinuerligt se till att kostnads- och kostnadsbudgetar i samband med inköp optimeras 

Som inköpschef medverkar du i den globala ledningsgruppen Global Purchasing och du rapporterar till den globala inköpschefen. 

I rollen som inköpschef krävs ett mycket affärsorienterat och proaktivt förhållningssätt med erfarenhet och förståelse för olika kulturer. Vidare krävs finansiell förståelse och en mycket god kommunikativ och skriftlig förmåga på engelska. Erfarenheter från olika administrationsverktyg som ISO 9000, ISO 14000, TQM och moderna ERP-system krävs.

Tillträde: Omgående
Placering: Norra Sverige (boende i närområdet kan ordnas)
Uppdragets längd: ca 6 månader (tjänsten är ett föräldravikariat)

Låter detta intressant eller vet du någon som skulle vara intresserad? Kontakta oss omgående via interim@michaelberglund.se  Bifoga gärna ett uppdaterat CV. 


Vill du finnas med i vår databas inför kommande interimsuppdrag ser vi gärna att du lägger in ditt CV och kontaktuppgifter genom att klicka här.