Interim

Aktuella publika interimsuppdrag

Senior Project Manager till Polen/Danmark

Vår kund är ett ledande danskt företag inom livsmedelsproduktionen/FMCG. Bolaget planerar att ta över ett bolag i Polen, som delvis kommer att integreras i den nuvarande organisationen. För att säkerställa en smidig och effektiv integration, har bolaget beslutat att ta in en erfaren Interim Senior Project Manager för att hantera processen.

Uppdraget:

Senior Project / Program Manager kommer att ansvara för planering och genomförande av integration och ’överlämnandet’ för verksamheten. Inga direktrapporterande utan projektmedlemmarna kommer att rapportera med streckad linje till Senior Project Manager.

Ansvaret kommer att omfatta:

 • Ett övergripande ansvar för planering, genomförande av integration och överlämning enligt projektplan och specifikationer
 • Övergång från från SAP till M3 
 • Rekrytering av projektmedlemmar och externa konsulter / leverantörer
 • Hålla kontakt med externa konsulter / leverantörer
 • Utveckla, förvalta och följa upp en detaljerad projektplan
 • Identifiera och lösa tvärfunktionella frågor på projektnivå
 • Utveckla beslutsmaterial för styrgruppen
 • Samarbeta med intressenter för att säkerställa att den nya fabriken möter affärsbehoven
 • Budgetansvar och kostnadskontroll enligt projektplan
 • Budgetrapportering
 • Följa upp KPI:er enligt projektplanen
 • Säkerställa engagemang från inblandade intressenter genom proaktiv kommunikation.

Rätt kandidat är en mycket erfaren projektledare som har:

 • Erfarenhet av att hantera liknande projekt med integration i samband med fusioner och förvärv.
 • Erfarenhet från livsmedelsindustrin / FMCG kommer att vara en klar fördel.
 • God förståelse och erfarenhet av att arbeta med produktion.
 • Erfarenhet av övergång från ett ERP-system till ett annat.
 • Erfarenhet av övergång / harmonisering av system, processer och förfaranden.
 • Erfarenhet från ledning i en gränsöverskridande / mångkulturell organisation.

Flytande engelska, verbal och skriftlig är ett absolut krav. Kunskaper i polska är en klar fördel.

Tillträde: Omgående
Placering: 80% i Polen och 20% i Danmark
Uppdragets längd: ca 9 månader

Låter detta intressant eller vet du någon som skulle vara intresserad? Kontakta oss omgående via interim@michaelberglund.se Bifoga gärna en uppdaterad CV.


Produktionschef till Lettland

Vi söker omgående en Interim Produktionschef för ett tillverkningsföretag inom OEM produktion till främst bilindustrin. Företaget ligger i Lettland.

Företaget har produktionsanläggningar i flera länder och då bland annat i Lettland. De har valt att tillsätta en permanent person men vill ha en interimsperson omgående som kan jobba med produktionsförbättringar.

Vi söker dig med lång erfarenhet och kunskap inom Produktion med gedigen erfarenhet av att arbeta internationellt och med god vana kring LEAN. I uppdraget ligger, utöver det dagliga operativa produktionsansvaret, främst att:

· Få fram varor i rätt tid och till rätt kostnader
· Gedigen erfarenhet av förbättra säkerhet
· +20 år erfarenhet av produktion och supply management
· Erfarenhet från utlandshandel
· Erfarenhet av ledarskap, att leda andra chefer.

Vi söker dig som är välbalanserad och mogen, trygg i ditt ledarskap, pragmatisk och prestigelös. Du måste också ha en stark egen drivkraft då du kommer arbeta i en matrisorganisation. Du skall kunna kommunicera obehindrat på engelska. Fördel om du kan ryska eller Lettiska.

Tillträde: Omgående
Placering: Lettland
Uppdragets längd: ca 6 månader

Låter detta intressant eller vet du någon som skulle vara intresserad? Kontakta oss omgående via interim@michaelberglund.se Bifoga gärna en uppdaterad CV.


Vill du finnas med i vår databas inför kommande interimsuppdrag ser vi gärna att du lägger in ditt CV och kontaktuppgifter genom att klicka här.